P2:
范特西 周杰伦
DoyaColor 炽热之心
直径14.2mm 含水量40%

P3:
M(MADE SERIES)BIGBANG
DoyaColor 赤红莲
直径14.2mm 含水量40%

P4:
Nectar Joji
DoyaColor 银朱红
直径14.2mm 含水量40%

P5:
MAGIC MAN 王嘉尔
DoyaColor 玫瑰石
直径14.5mm 含水量40%

 

#留学生 #momolense #莫兰美瞳 #美国美瞳 #伦敦美瞳 #海外美瞳 #英国美瞳 #留学英国

#纽约美瞳 #留学行李 #留学澳洲 #欧洲留学 #美国留学 #英国购物 #美国生活 #英国生活

#留学生必备 #留学生美瞳 #留学生行李 #海外买美瞳 #在美国买美瞳 #在英国买美瞳

#在澳洲买美瞳#留学生行李出国 #北美留学生美瞳 #留学生必备好物 #北美实现美瞳自由